Cadrul legal

Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române. Noul Statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Detalii

Codul de etica si deontologie al politistului

Articolul 1. Responsabilitate si demnitate

Respectarea principiilor si a regulilor din prezentul cod reprezinta o datorie de onoare a politistului. Articolul 2. Domeniul de aplicare

(1) Prezentul cod stabileste regulile de conduita a politistului în exercitarea atributiilor profesionale care decurg din legislatia aplicabila personalului Ministerului Administratiei si Internelor. Orice persoana poate pretinde politistului respectarea acestor reguli de conduita în raporturile sale cu acesta.

Detalii

PROGRAM AUDIENTE LA CONDUCEREA IGPR

                                  PROGRAM DE AUDIENȚE

Chestor principal de poliție

Benone-Marian MATEI

 INSPECTOR GENERAL

al Poliției Române

Miercuri

1400-1500

Ptr. personalul Poliției Române:

1500-1600

Chestor de poliție

Eduard MIRIȚESCU

Adjunct al inspectorului general al 

Poliției Române

Marți

1500-1600

   

Chestor de poliție

Virgil SPIRIDON

Adjunct al inspectorului general al 

Poliției Române

Luni

1400-1500

Chestor de poliție

Ștefan Andrei LINȚĂ

Adjunct al inspectorului general al 

Poliției Române

Vineri

1400-1500

 

NOTĂ:

Primirile în audienţă se fac pe bază de cerere scrisă, motivată şi aprobată anterior. 

Personalul Poliţiei va fi primit în audienţă la conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române potrivit competenţelor de coordonare stabilite prin Dispoziţia Inspectorului General. 

Pentru alte precizări, vă puteţi adresa Biroului Relaţii cu Publicul la numărul de telefon: 021/208.25.25, interior 26117 sau la telefon/fax: 021/316.66.55.

Detalii

Responsabil Legea 544

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Subcomisar de poliţie VRAPCIU ANE-MARI

Date de contact

Adresa: Str. Chiristigii nr. 8-10, Buzau, cod 120024

Telefon: 0238/40.21.09 Fax: 0238/72.49.55

E-mail: ipj@bz.politiaromana.ro

Detalii