Cadrul legal

Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române. Noul Statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Detalii

Codul de etica si deontologie al politistului

Articolul 1. Responsabilitate si demnitate

Respectarea principiilor si a regulilor din prezentul cod reprezinta o datorie de onoare a politistului. Articolul 2. Domeniul de aplicare

(1) Prezentul cod stabileste regulile de conduita a politistului în exercitarea atributiilor profesionale care decurg din legislatia aplicabila personalului Ministerului Administratiei si Internelor. Orice persoana poate pretinde politistului respectarea acestor reguli de conduita în raporturile sale cu acesta.

Detalii

Responsabil Legea 544

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Comisar de poliţie Mihalache Donița

Date de contact

Adresa: Str. Chiristigii nr. 8-10, Buzau, cod 120024

Telefon: 0238/40.21.09 Fax: 0238/72.49.55

Detalii