1. Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, precum şi ale responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice;

3. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

4. Programul de audienţe al conducerii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău precum şi al structurilor subordonate;

5. Programele şi strategiile proprii în domeniul ordinii şi siguranţei publice;

6. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;

7. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău şi bilanţul contabil;

8. Acorduri încheiate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău cu parteneri externi;

 9. Informaţii privind relaţiile bilaterale, organizaţiile internaţionale şi cooperarea regională;

 10. Sinteze cu privire la reorganizările structurale ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău;

11. Studii privind evoluţia infracţionalităţii/criminalităţii organizate şi măsuri preventive în vederea limitării acestor fenomene;

12. Sinteze ale activităţilor şi ale rezultatelor obţinute de personalul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, pentru asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului;

13. Documente privind măsurile de interes public întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului şi menţinerea ordinii publice;

 14. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri privind activităţile instituţiei;

15. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;

16. Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică;

17. Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;

18. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii;

 19. Contactele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate;

 20. Date statistice privind dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău cu anumite categorii şi mijloace tehnice, cu excepţia armamentului, muniţiilor şi materialelor periculoase;

 21. Documente privind organizarea activităţii de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune şi a bunurilor materiale disponibilizate sau casate;

 22. Documente privind donaţiile şi activităţile umanitare desfăşurate de I.P.J. Buzău;

 23. Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I.;

 24. Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 25. Ghidul de aplicare a Codului de etică şi deontologie al poliţistului;

 26. Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese;

 27. Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;

28. Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;

29. Programe de dezvoltare instituţională şi strategii pe termen mediu;

30. Informaţii generale în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale;

31. Materiale de sinteză din domeniul evoluţiei şi combaterii criminalităţii din domeniul de competenţă al Poliţiei Române;

 32. Sinteze ale activităţilor şi ale rezultatelor obţinute de poliţişti în activităţile destinate creşterii gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;

 33. Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte aflate în atenţia mass-media;

34. Proiecte cu finanţare din fonduri europene, realizate în parteneriat cu alte instituţii publice sau O.N.G.-uri;

35. Protocoale de colaborare încheiate cu unele autorităţii şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;

36. Articole cu teme specifice domeniului prevenirii criminalităţii, publicate în presa scrisă;

37. Materiale de suport utilizate în cadrul proiectelor/campaniilor de prevenire a criminalităţii, derulate în parteneriat (spoturi audio/video, prezentări power-point, broşuri, afişe, pliante);

38. Activităţi punctuale/campanii/proiecte care pot constitui “Bune practici” pentru alte structuri/instituţii;

39. Sinteze privind activitatea de analiză şi cercetare a criminalităţii realizată de ofiţeri sociologi angajaţi la nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;

40. Analize şi studii privind fenomenul infracţional, general sau pe secvenţe de criminalitate;

 41. Rapoarte de cercetare rezultate în urma efectuării unor sondaje de opinie privind percepţia populaţiei asupra gradului de siguranţă comunitară şi a calităţii serviciului poliţienesc;

 42. Rapoarte de cercetare rezultate în urma efectuării unor sondaje de opinie privind impactul unor campanii de prevenire a criminalităţii;

43. Rapoarte de cercetare rezultate în urma unor studii criminologice ce urmăresc analizarea formelor de manifestare a unor tipuri de infracţiuni, etiologia acestora şi identificarea modalităţilor optime de intervenţie;

44. Răspunsuri la interpelările transmise de parlamentari;

45. Rapoarte privind activitatea desfăşurată de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău în cadrul reuniunilor, grupurilor de lucru, vizitelor de documentare, misiunilor organizate în străinătate;

46. Informaţii generale în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale;

47. Sinteze ale activităţilor rezultatelor obţinute de poliţişti pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;

48. Atribuţiile serviciilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău.