PENTRU A NU DEVENI VICTIME:

În timpul deplasării către şcoală respectaţi normele rutiere, mai ales în condiţiile unei aglomeraţii excesive în zona unităţilor de învăţământ.

La ieşirea de la şcoală, în special cei din schimbul II, aveţi grijă la traseul folosit, să fie pe artere centrale, prin zone bine iluminate, nu folosiţi  scurtături prin ganguri, scări de bloc sau prin spatele blocurilor şi, în măsura posibilităţilor, deplasaţi-vă  în grup;

- nu intraţi în vorbă cu persoane necunoscute şi nu acceptaţi oferte care par tentante;

-  dacă ţi se pare că eşti urmărit/ă, opreşte-te sau circulă pe lângă un grup de persoane, întră într-un magazin, solicită sprijinul altor personae sau sună la 112;

COMPORTAMENTUL ÎN TIMPUL ŞCOLII:

- respectaţi regulamentul de ordine interioară, evitaţi adresarea cuvintelor jignitoare care poate duce la apariţia violenţei fizice;

- pentru rezolvarea unei dispute sau a unui conflict, apelaţi la un cadru didactic, nu încercaţi să vă faceţi singuri dreptate;

- semnalaţi situaţiile neplăcute de ironizare, hărţuire, taxă de protecţie sau oferirea de substanţe etnobotanice, etc. părinţilor şi cadrelor didactice/diriginţilor;

- pentru protejarea bunurilor personale, nu le afişaţi  nici la şcoală, nici stradal, evitaţi să aveţi sume mari de bani sau telefoane performante, acestea fiind foarte tentante;

ÎN TIMPUL LIBER:

- evitaţi să intrăţi în relaţie cu persoane necunoscute în cluburi sau baruri, refuzaţi ofertele tentante, anturajele dubioase;

- refuzaţi dacă vi se oferă droguri sau substanţe etnobotanice şi sesizaţi autorităţile sau spuneţi despre acest lucru părinţilor;

- nu oferiţi persoanelor cunoscute pe internet informaţii personale despre voi sau familia voastră;

- dacă vreţi să vă întâlniţi cu o persoană pe care aţi cunoscut-o pe internet, anunţaţi părinţii anterior, oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe internet şi astfel puteţi deveni victimele traficului de persoane şi ale altor întâmplări tragice;

- evitaţi să postaţi pe reţele de socializare fotografii care vă surprind în ipostaze indecente, acestea sunt personale şi nu trebuie să ajungă la oricine de pe internet, ele pot fi folosite mai devreme sau mai târziu, pentru a vă face rău, vouă sau celor apropiaţi;

- dacă cineva vă face să vă simţiţi inconfortabil pe internet, puteţi oricând să renunţaţi la comunicarea cu acea persoană.

RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN CAZUL COMITERII DE ACTE ANTISOCIALE:

Până la împlinirea vârstei de 14 ani minorii nu răspund penal. De la această vârstă, până la împlinirea a 16 ani, minorii răspund penal dacă se constată că au avut discernământ în momentul comiterii faptei, adică dacă au ştiut că fac un lucru rău, nepermis şi şi-au dat seama de consecinţele lui. După împlinirea vârstei de 16 ani, minorii răspund penal potrivit legii.

Consecinţele răspunderii penale:

Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate:

Stagiul de formare civică;
Supravegherea;
Consemnarea la sfârşit de săptămână;
Asistarea zilnică.

Faţă de minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani care a săvârşit o infracţiune se poate lua o măsură privativă de libertate în următoarele cazuri:

dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce  a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;
atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de minim 7 ani (fapte foarte grave).

Măsurile educative privative de libertate sunt:

Internarea într-un centru educativ;
Internarea într-un centru de detenţie.