La nivelul IGPR se află în implementare proiectul Respectarea reglementărilor UE în ceea ce priveşte schimbul automat de date dactiloscopice şi sistemul de management al calităţii în combaterea terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere în Europa.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului de cooperare România-Elveţia.

Proiectul are un buget în valoare de 1.500.000 CHF, din care 1.275.000 CHF sunt fonduri nerambursabile, iar 225.000 CHF sunt co-finanţare din partea IGPR.

Durata de implementare este de 2 ani (2012-2014).

Proiectul are ca obiectiv principal întărirea capacităţii operaţionale a Institutului de Criminalistică în ceea ce priveşte schimbul automat de date dactiloscopice.

Informaţii suplimentare privind Programul de cooperare România-Elveţia pot fi consultate, accesând link-urile: www.swiss-contribution.ro şi http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania.