DOCUMENTE NECESARE EFECTUARII VIZEI PERMISULUI DE ARMA

 

-         Cerere tip privind efectuarea vizei permisului de armă

-         Fişă medicală tip aviz port armă

-         Cazier judiciar

-         Aviz psihologic eliberat de un psiholog autorizat în domeniul siguranţei naţionale

-         O fotografie ¾ color

-         Fotocopii  de pe actul de identitate, permis de armă, permis de vânătoare