În județul Buzău, la reședința Inspectoratului de Poliție Județean Buzău – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, precum și la Poliția Municipiului Rm. Sărat, Poliția Orașului Pogoanele și Poliția Orașului Pătârlagele – compartimentele de relații cu publicul, certificatele de cazier judiciar pentru PERSOANELE FIZICE, necunoscute / cunoscute cu antecedente penale, indiferent de locul de naștere sau domiciliu (ex. cetățeni români, străini, rezidenți / nerezidenți,  minori,  majori, etc.) se eliberează de regulă, pe loc sau în termen de cel mult trei zile lucrătoare, de la data solicitării.

EMAIL : cazier@bz.politiaromana.ro 

Primirea cererilor şi eliberarea certificatelor de cazier judiciar, se efectuează după următorul program de lucru cu publicul:

Program de lucru cu publicul la ghiseu

Resedinta - I.P.J. Buzau

LUNI

08.30 – 12.00

14.30 – 16.00

MARTI

08.30 – 12.00

14.30 – 16.00

MIERCURI

08.30 – 12.00

14.30 – 16.00

JOI

08.30 – 12.00

14.30 – 16.00

VINERI

08.30 – 12.00

-

 

Ramnicu Sarat

LUNI

08.30 – 10.00

-

MARTI

-

15.00 - 17.00

MIERCURI

08.30 – 10.00

-

JOI

-

-

VINERI

08.30 – 10.00

-

Pogoanele

LUNI

09.00 – 11.00

-

MARTI

-

15.00 - 17.00

MIERCURI

09.00 – 11.00

-

JOI

-

-

VINERI

09.00 – 11.00

-

Patarlagele

LUNI

09.00 – 11.00

-

MARTI

-

15.00 - 17.00

MIERCURI

09.00 – 11.00

-

JOI

-

-

VINERI

09.00 – 11.00

-

 

 

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:

a).  cerere de eliberare a certificatului de cazier judiciar (formular tipizat - Anexa nr. 22 din H.G. nr. 345/2010),  completată cu datele de stare civilă, motivată şi semnată.

b). act de identitate aflat  în termen de valabilitate (carte de identitate, buletin de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă, certificat de naștere în cazul minorilor, etc.

Prin intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016, pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar NU SE MAI SOLICITĂ timbrul fiscal în valoare de 2 lei sau chitanță reprezentând contravaloarea acestuia.

Începand cu data de 01.02.2017 a intrat in vigoare Legea 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei în cuantum de 10 lei, necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele fizice si juridice.

Persoanele fizice minore, care nu au implinit vârsta de 14 ani  pot obține certificatul de cazier judiciar, prin intermediul părinților sau tutorelui care vor prezenta certificatul de naștere al minorului.

Persoanele fizice minore care au împlinit vârsta de 14 ani pot obține propriul certificat de cazier judiciar.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii  acestora, conform procedurilor legale în vigoare, astfel:

a). în țară numai pe baza unei procuri autentificată de către un notar public.

b). în străinătate, pe baza unei procuri autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.

Procurile în original întocmite în Republica Moldova sau de Ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de grațiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soțul, copiii, ascendenții, frații ori surorile persoanei condamnate sau soțului acesteia, cu precizarea că, persoanele nominalizate, cu excepția persoanei condamnate, vor prezenta în original și copie xerox de pe documentele care fac dovada calității.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar în județul Buzău, PERSOANA JURIDICĂ poate depune, prin reprezentant legal, cererea-tip cu datele complete de identificare și motivată, la cele patru ghișee de cazier judiciar care funcționează la: reședința I.P.J. Buzău – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, Poliția Municipiului Rm. Sărat, Poliția Orașului Pogoanele și Poliția Orașului Pătârlagele.

          Cererea-tip va fi însoțită de următoarele documente:

  • dovada calității de persoană juridică (certificat constatator de la Registrul Comerțului original și copie xerox sau adeverință eliberată de societatea solicitantă, din care să reiasă denumirea societății, nr. de ordine în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, sediul societății, reprezentantul legal.
  • dovada că deponentul este împuternicit de reprezentantul legal al persoanei juridice (anexa 38 din HG 345/2010).
  • actul de identitate al împuternicitului, în original și copie xerox.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult trei zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării și numai în scopul pentru care a fost eliberat, conform prevederilor Legii nr. 290/2004 republicată privind cazierul judiciar.